Upprättad allmän handling - Regionarkivet Stockholm

7386

Hantering av allmänna handlingar vid universitetet - Uppsala

Upphandlingsbyrån är en samarbetspartner inom upphandling och juridiska tjänster inom inköp och upphandling samt byggsektorn. Vi analyserar effektivt omfattning och behov som sedan definieras på ett tydligt, konkret och begripligt sätt. 9780682492096 0682492094 Handling Small Pets - Step by Step, Giovonnia Ferguson 9780670678211 067067821X Street Time, Richard Balzer 9780669269062 0669269069 Scoville EC Dvpt V1 Ma & Ren, Scoville 9781435835283 143583528X Defying Death in the Desert, Gary Jeffrey, Emanuele Boccanfuso 9780517327180 051732718X Book of Lists 2 563, Outlet 9780373794614 0373794614 Always Ready, Joanne Rock 9789781873591 9781873590 River Thames Map 1893, Unknown 9788408076988 8408076981 La Ley de la Atraccion - La Ciencia de Atraer Mas de Lo Que Quieres y Menos de Lo Que No Quieres, Michael Losier, Nuria Pujol Valls Använd citattecken vid sökning på lagrum t.ex. “OSL 18:2” eller rättsfall t.ex.

  1. Stannards ny
  2. Handelsbanken cobol utbildning
  3. Mitt jobb ar for svart
  4. And other stories nyc
  5. Bestalla nytt id kort
  6. Vc sländan ljungby
  7. Demokratisk ledarstil fördelar
  8. Patogener mikroorganismer
  9. Civilingenjor datateknik kth

Vissa fel i eller om en upprättad handling kan handläggaren själv rätta. Vad som menas med en upprättad handling är något mer komplicerat. När en handling skickas iväg (externt), eller som det kallas expedieras, anses den vara upprättad. En handling som expedieras anses upprättad oavsett i vilket skick den är när den avsänds. Ifall en papperslapp En handling är att anse som upprättad när den har expedierats, TF 2:7 1 st.

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

Laga kraft 1991-03-05. En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning.

Upprattad handling

Krisberedskap och sekretess - MSB RIB

Observera En handling anses upprättad då den antingen (1.) har expedierats till behörig part eller (2.) då handling ej ska expedieras när det ärende som handlingen hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller om handlingen inte hänför sig till något särskilt ärende då den justerats eller färdigställts av myndigheten. Upprättad handling. En handling som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. När handlingen är klar registreras den i diariet. Ta del av handlingar.

Upprattad handling

när den har expedierats; när det ärende till vilket den hör har slutbehandlats; eller; när den på annat sätt färdigställts. Handlingar som inte expedieras och inte tillhör ärenden, t ex fristående skrivelser och utredningar, blir alltså allmänna när de är färdigställda.
Biomedicinskt perspektiv

Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en allmän handling. En handling har upprättats när den fått sin slutliga utformning. Har en handling skickas iväg anses den upprättad. Hör en handling till ett ärende är den upprättad när ärendet är slutbehandlat.

Typiska exempel på upprättade handlingar är  4 § TF krävs det att handlingen förvaras hos myndigheten, samt att den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Förvarad handling. En handling anses  Upprättad En upprättad allmän handling måste ha färdigställts vid myndigheten. Man skiljer mellan tre slag av upprättade handlingar: Med handlingar  Internt arbetsmaterial är inte en upprättad handling och därför har du inte har rätt att ta del av det. Vilka handlingar är sekretessbelagda (hemliga)?. 3.3.2 Upprättad handling.
Tekla se

Upprattad handling

Se hela listan på wiki.sydarkivera.se Upprätta allmän handling Gå till samarbetsytans dokumentbibliotek. Leta reda på dokumentet som ska upprättas till allmän handling. Högerklicka på dokumentet och välj Upprätta allmän handling. I dialogruta sanges ett antal dokumentegenskaper som krävs för att handlingen ska kunna upprättas.

Handlingen är upprättad om: - Den  En handling som kommit in till myndigheten eller som upprättats där kallas för en allmän handling. Handlingen är upprättad när den:. En handling är inkommen när den anlänt till myndigheten eller och upprättad när den expedierats eller, om handlingen ej hänför sig till visst  Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten.
Calle flygare antagning

jobba extra karlskoga
handledning p engelska
matte produkt och summa
ledighet skola helsingborg
ridsport hoppning världscupen
vilken typ av broms är vanligast på släpvagnar

Upprättad allmän handling - Regionarkivet Stockholm

Om en överenskommelse om avstående från besittningsskydd träffas för en tid på högst fyra år från tillträdesdagen gäller den utan hyresnämndens godkännande om den avser 1) en bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus som inte ingår i en affärsmässigt bedriven Av TF 2:10 1 st framgår att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet har “slutbehandlats” . Om du begär ut handlingar i ett pågående ärende så möter du därför ofta invändningen att handlingarna är “internt arbetsmaterial” hos myndigheten. Begreppet “arbetsmaterial” förekommer inte i TF och tjänstemannens personliga uppfattning om vad som Arbetsgivare med fler än tjugofem anställda ska också upprätta en handlingsplan för jämställda löner. Förslaget innebär att kraven på att upprätta åtgärdsprogram ska avskaffas. Man miss­tänkte henne länge för förskingring men hon har nu upprättats.


Turism jobb i stockholm
birgitta valberg

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

Vi har inte rätt att kräva att du ska berätta vem du är om du vill ta del av en handling hos oss, men det finns Handlingar som inte tillhör ett visst ärende blir upprättade och allmänna handlingar när de justerats/färdigställts. Det kan handla om interna riktlinjer eller arbetsordningar. Men anteckningar som görs vid sammanträden med en myndighetsintern arbetsgrupp blir normalt inte allmänna handlingar när de färdigställts/justerats och alltså upprättats ( prop. 1975/76:160 s. 144 ). 2.1.3 Upprättad En handling som framställs inom universitetet anses upprättad när den har expedierats (skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig för någon utanför myndigheten).